Nieuw boek uit: inleiding Nederlandse taalkunde

Samen met Esther Ruigendijk en Marijke de Belder ben ik afgelopen maanden druk bezig geweest met onze inleiding in de Nederlandse taalkunde. Het idee hierachter kwam uit onze lespraktijk, waar we constateerden dat er geen up-to-date inleiding in de Nederlandse taalkunde in het Nederlands was. Voor studenten is zo'n inleiding daarom een must, maar ook voor anderen die vanuit persoonlijke interesse geïnteresseerd zijn in (Nederlandse) taalkunde, is ons boek zeer aan te bevelen.

Het boek bestaat uit 13 hoofdstukken, waardoor het zich goed leent om tijdens een semester wekelijks een hoofdstuk te behandelen. Aan het einde van ieder hoofdstuk staat een aantal opdrachten. Momenteel zijn we nog bezig met het uitwerken van onze docentenhandleiding die bij de opdrachten kan worden gebruikt. Tijdens het schrijven van het boek hebben we ook rekening gehouden met een lezerspubliek dat het Nederlands niet als moedertaal heeft, bijvoorbeeld door het vermijden van complexe uitdrukkingen en relatief onbekende woorden en uitdrukkingen. Ook maken we regelmatig vergelijkingen met andere talen.

In ons boek behandelen we de verschillende taalkundige deelgebieden (fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek). Daarnaast bespreken we het lexicon, de geschiedenis van het Nederlands, taal en cognitie en taalverwerving. We wilden in ons boek verschillende taalkundige perspectieven aan bod laten komen en zo veel mogelijk een neutrale houding aan te nemen ten opzichte van de verschillende heersende theorieën over taal. Wel hebben we het boek vanuit een generatief kader geschreven, wat met name in de hoofdstukken over syntaxis naar voren komt. Een groot aantal hoofdstukken kunnen ook goed op zichzelfstaand worden gelezen, waardoor het boek ook goed als aanvulling op ander lesmateriaal kan worden gebruikt.

Ons boek is nu al voor te bestellen via de website van Amsterdam University Press (AUP) en zal eind maart 2021 uitkomen, waarna het ook via andere verkoopkanalen te verkrijgen zal zijn. Zie voor verdere informatie en voorbestellingen de website van AUP: https://www.aup.nl/en/book/9789463720953/inleiding-nederlandse-taalkunde.